Nala wadaag

Hadii aad heyso warbixin ama maqaal ama aad dooneyso in fekradaada aad la wadaagto bulshada ku tixan mareegta ilonews.net

Shabakada ILO News waxay kuu sahleysaa in aad nala wadaagi karto aragtidaada si aan u gaarsiino bulshada hadii ay buuxiso shuruudaha halkan ku xusan.

Shuruudaha

1-Adeegsiga af-soomaali saxan oo ka reeban khaladka afka iyo midka qoritaanka.

2-In aan qoraalka ama warbixinta aad nala wadaageyso aan hore loogu shaacin mareeg kale ama xarun warbaahin oo kale sida idaacad ama tv, iwm.

3-In aan laga soo minguurin meel kale si ka baxsan sharciga ama aan lagu xadgudbin xeerka xuquuqda hal abuurka.

4-Qoraalku waa in uusan ku xadgudbin cid gaar ah ama koox ama shakhsi sidoo kale waxaa ka reeban adeegsiga qabiilka ama naaneysta qaldan ee loo tiirinaayo shakhsi ama qolo ayaga oo aan raali ka aheyn.

5-Qoraalka hadii uu leeyahay meelo xogaha ku jira laga soo xigtay sida mareeg ama buug ama joornaal iwm, waa in dhamaadka qoraalka lagu xusaa.

FG:Hadii ay tahay marki kuugu horeysay ee aad nala waadaagto qoraal fadlan ku soo lifaaq aqoonsi ama wax u dhigma si loo xaqiijiyo in aad tahay qofka qoraalkan iska leh, ayada oo aan xogta aqoonsigaaga aan lala wadaagi doonin cid kale.

Faallooyinka & Fikradaha: maqaallo@ilonews.net

Xogo iyo Macluumad kale : info@ilonews.net

Maamulka Shabakada: admin@ilonews.net

Mahadsanid